Πραγματοποιούνται πειραματικές δοκιμές στον πιλότο του Χαλάνδρι

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Waste4Think που υλοποιείται στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, διεξάγονται πειραματικές δοκιμές για την αξιοποίηση χρησιμοποιημένων βρεφικών πανών από παιδικούς σταθμούς, πανών ακράτειας από οίκους ευγηρίας και ληγμένων τροφίμων από Super Market. Σε συνεργασία με την εταιρεία Green Technologies Ltd, που είναι[…]

Zamudio
Cascais
Seveso
Halandri


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 688995.
The dissemination of results herein reflects only the author’s view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.