XXI. menderako moduko hondakinen kudeaketa

Bizkaiak, egungo eskakizunak betetzean nota ona eskuratu eta gero, 2030eko europar helburuak betetzeko daukan erronka da beira eta paper-kartoiaren birziklatzea eta tresna elektriko eta elektronikoen gaikako bilketa hobetzea.

Aldundiak Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan integrala 2005-2016  (BUHKPI) berrikusi du. Lurraldean jarritako helburuen betetze-maila handia nabarmendu da bertan, baina hobetu beharreko eremuak ere azpimarratu dira.

%59 da lurraldean birziklatu den beira-zatia, Estatuko araudiak ezarritakoa baino puntu bat gutxiago. Birziklatutako paper- eta kartoi-zatiak, ostera, %54ko tasara heldu dira, eta %60 izan beharko litzateke. Bizkaia, gainera, tresna elektriko eta elektronikoen gaikako bilketarako Estatuko araudiak ezarri duen helburutik apur bat urrun dago: 2016an, 3,36 kg. batu zen, biztanleko eta urteko; 4,6ko helburutik urrun, beraz.

Beste erronka bat da aurretik tratatu gabeko hondakinak desagertzearen alde lan egiten jarraitzea, “zero” isuri gordin sortzearen alde, alegia. Zabortegia gero eta gutxiago erabili izan da; 2014an, sortutako hondakinen %53,8 eraman zen bertara, eta azkeneko urtean hondakinen %19,1 eraman da, baina kopuru hori “zero” helburutik urrun dago oraindik.

Helburu hori lortzeko, hain zuzen, parte hartzen ari da Zamudio Waste4Think europar proiektuan, hau da, hondakin-kopurua gutxitu eta berrerabilera- eta birziklatze-tasak handitzeko. Hiriko hondakinen kudeaketa eraginkorragoa izan dadin teknologia berriek egin dezaketen ekarpena aztertzen dabil proiektu horretan; proiektuan erabiltzen diren metodologiei eta bilatzen diren konponbideei esker,  herritarren parte-hartzea lortu gura da, gero eta hondakin gutxiago sortzeko eta gero eta gehiago berrerabili eta birziklatzeko.

Ekonomia zirkularraren ereduak ikuspuntuaren aldaketa dakar; besteak beste, lehengaien sorburutzat hartzen ditu hondakinak, bizi-zikloa amaitu ez duten lehengaitzat hartzen ditu, kontsumo-katearen maila guztietan berriro sar daitezkeelako. Lehengai horiek berreskuratzeari ematen zaio garrantzi berezia, horregatik.

Herritarren parte-hartzea erabakigarria da, eta horretarako dauden azpiegiturak ere erabakigarriak dira, herritarren parte-hartze hori bideragarria izan dadin. Bizkaiko Foru Aldundiak azpimarratu duenez, amaitu da Bizkairako «hiri-hondakinak kudeatzeko beharrezko azpiegitura erabilgarriak» emateko jardunbidea.

 

Related news:

Zamudio
Cascais
Seveso
Halandri


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 688995.
The dissemination of results herein reflects only the author’s view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.